byggeplass-transport.no

HMS YND Kranbil - Risikovurdering

HMS er et høyt prioritert område i YND Transport AS. Endelig mål er null fraværskader og ingen yrkessykdommer. For å oppnå dette målet arbeider vi aktivt for å styre sikkerhetsutviklingen innen egen organisasjon.

Kranoppdrag hvor det på grunn av begrenset tilkomst, hindringer eller annet medfører ekstraordinær risiko under oppdraget skal ikke startes før det er gjennomført en risikovurdering. Vurderingen skal avklares med oppdragsgiver eller ansvarshavende på byggeplass/ oppdragsstedet. SJA skjema (Sikker jobb analyse) skal være utfyldt og signert før oppdraget startes.

Mer om risikovurdering

Kranbruk ved vanskelig tilkomst
 • Det skal utøves forsiktighet ved vanskelig tilkomst.
 • Dersom oppdraget vurderes farefullt skal det straks stanses.
 • Kranbruk skal i utgangspunktet foregå på fast stabil grunn med flatt nivå innefor helning på max 5 %.
 • Når støtteben ikke oppnås fult uttrekk reduserer dette løftekapasitet. VSL sikkerhet system begrenser dette automatisk og kranen stanser.
 • Ustødig grunn gir følgelig redusert løftekapasitet.
 • Alle oppdrag må vurderes nøye, det må ikke startes kranoppdrag med risiko for velt eller andre uhell.
 • Støtte bens puter skal alltid benyttes.
Kranbruk i bakke/ skrånet terreng
 • Kranoppdrag skal unngås dersom vei/plass/ terreng er for skrått/ mer en 5 %. Evt. skal oppdraget reduseres slik at fare unngås.
Kranbruk ved høyspentkabler
 • Kranbruk skal ikke utføres nær eller under høyspent kabler.
 • Nettleverandør kontaktes før evt oppdrag startes ved kranbruk nær høyspent.
 • Ved brudd/ uhell med kabler skal nettleverandør kontaktes straks. Kabler kan være strømførende og livsfarlige. Sjåfør må sikre området og ikke forlate området før nettleverandør har gitt klarhet til dette.
 • Skader skal rapportorteres straks.
 • Skader, uhell. Strømførende ledninger er livsfarlig og disse kan være strømførende selv om skade har oppstått. Dersom skade er skjedd må området straks sikres og det må tas kontakt med nettopratør. Stedet må ikke forlates før nettoperatør har gitt klarsignal.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre tjenester? Send oss en melding

Webdesign og publiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©