byggeplass-transport.no
hms

FOKUS PÅ HMS!
VI SETTER SIKKERHET FØRST

15 år uten store skader/ uhell

Fokus på velt, se fim her

Her følger noen eksempler på
hva som kan skje når uhellet er ute:

Kranbilvelt

Usikret last faller i bakken

Litt for tung last i kran

Ustabil grunn

Lastebil med usikret last

Lav bro

Kjøre og Hviletid

NLF film:
Velg livet, det er kjedelig å være død.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS er et høyt prioritert område i YND Transport AS. Endelig mål er null fraværskader og ingen yrkessykdommer. For å oppnå dette målet arbeider vi aktivt for å styre sikkerhetsutviklingen innen egen organisasjon.

Vår HMS Policy er at YND skal av de ansatte oppfattes som bransjens ledende selskap når det gjelder arbeidsmiljøet"

Dette innebærer at:

  • Medarbeiderne skal gis økt delaktighet i planleggings- og gjennomføringsfasen for gjennom dette fremme engasjement og motivasjon i arbeidet, og kunne ta et større ansvar for sikkerheten på arbeidsplassen.
  • Mål og planer skal formidles ut i organisasjonen på en slik måte at medarbeiderne føler seg inneforstått med ha hva målene tilsier, og kan opptre deretter.
  • Risikofylte arbeidsoppgaver skal identifiseres og analyseres. Forebyggende tiltak skal deretter vedtas og iverksettes for å redusere risikoen på den enkelte arbeidsplass.
  • Målet for vårt arbeidsmiljø er at vi ut i fra vår skadestatistikk hvert år skal senke arbeidsskadefrekvensen for våre medarbeidere.
  • Vi stiller samme HMS-krav til våres leverandører som til oss selv. I tillegg skal vi sørge for et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle medarbeidere.
  • Det skal tilrettelegges for sosialt samvær ved ulike typer arrangementer.

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre tjenester? Send oss en melding

Webdesign og publiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©