byggeplass-transport.no

Bomringen i Bergen, tungbil-kostnad;

Bomringkostnaden ved start utgjorde ca. kr. 20 pr. dag/ 200 pr. mnd.

2010 - Bomringkostnaden for 50 passeringer/ mnd utgjorde kr. 900 ved 40 % rabatt (Forskuddsbetalt) ca. 45 kr/dag.

1. juli 2014 reduseres rabatten fra 40 til 20 % - samtidig øker passeringen fra 30 til 50. Antall passeringer økes til 60

Ny mnd kostnad for tungbil øker således fra 900 til 2.400 pr. mnd = 267 % ca kr. 120 pr. dag. 2015 Rushtid avgift tillegges. Høsten 2016 varsles nye økninger hvor passering for tungbil kan koste til kr. 450. Kostnaden for tungbil utgjør det samme pr. time i dag som pr. dag for 5 år siden. Dagskostnaden er blitt timekostnad med i dag med snitt ca. kr. 20 pr. time.

2016 - Det varsles ytterligere innkreving av bompenger fra rundt 600 mill. til 1,3 mrd. Dvs. dobbling.

Kan vi forvente opptil kr. 40 pr. time? Dette vil i såfall utgjøre over kr. 6.000 pr. tungbil pr. mnd, over 75.000 pr. år, og rundt 1 mill. i årlige kostnader for en bedrift med 10-12 biler. Da dreier dette seg fort om nært 10 % av omsetningen for bransjen. Dette er en kostnad sluttkjøper må betale og da blir dette en tilleggsskatt.


Webdesign og publiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©